Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Náklady spojené s provozováním e-shopu nese prodávající.

 

  •  ABYCHOM VÁM MOHLI NABÍDNOUT NAŠE SLUŽBY, POTŘEBUJEME ZNÁT NĚKTERÁ VAŠE OSOBNÍ DATA. RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ, A TAK SE SNAŽÍME MNOŽSTVÍ TĚCHTO DAT MINIMALIZOVAT NA TA NEJNUTNĚJŠÍ A DATA CHRÁNÍME PŘED ZNEUŽITÍM. NAŠE PRÁCE S OSOBNÍMI DATY PLNĚ PODLÉHÁ ZÁKONNÝM NORMÁM, ZEJMÉNA ZÁKONU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje:

jméno a příjmení,

úplnou poštovní adresu,

telefonické spojení,

e-mailovou adresu.

Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.

Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 07.03.2024

 

Prodávající:

Švadlenka pod Ještědem

Eva Kratochvílová

IČ 87704293

Edisonova 619

463 12 Liberec

 

kalicka@centrum.cz 

mobil: 605 743 495